Produkter för personskydd

Känn dig säkrare i vardagen med produkter som förstärker ditt försvar
Bodyguard Knockout försvarsspray

Försvarsspray

Effektivt försvar vid plötsliga attacker från hundar och människor när du är ensam.

F FiGoal 5 lager vita engångs ansiktsmasker förbättrad filtrering

Munskydd

Munskydd kan skydda både dig själv och andra från många olika smittor.

engarde skyddsväst

Skyddsvästar

Skyddar kroppen mot farliga vapen och ökar den upplevda tryggheten.

screamer överfallslarm

Överfallslarm

Smidiga larm med hög signal som snabbt påkallar uppmärksamhet vid fara.

Personskydd för alla lägen

Personskydd syftar inte endast på säkerhet i form av livvakter. Det kan även betyda skydd som man kan bära på sig själv, så som anfallslarm eller andningsskydd. Dessa typer av personskydd kan verka för att skapa en säkrare vardag, speciellt för människor i utsatta områden.

Våra personskyddsguider erbjuder information kring användning, specifika alternativ och rekommendationer, samt vanliga frågor och svar för snabb hjälp. Nedan på den här sidan finner man sammanfattningar av ett urval av våra guider.

Varför ska man ha personskydd?

Anledningarna till varför man vill ha och använda olika typer av personskydd varierar mellan individerna. För de som bor i utsatta områden kan det handla om den personliga säkerheten, eller så kan det handla om att vilja leva i ett friskare samhälle i alla dess betydelser. Skydden används för att skydda både personen som bär skydden och de runt omkring.

De olika typerna av personskydd kan användas av såväl privatpersoner som av människor i tjänst eller på yrkesplatser. För vissa kan typen av skydd och kvalitén på dem vara livspåverkande i det vardagliga livet, medan andra använder som ett valfritt skydd.

Generellt kan man dela upp våra typer av personskydd i två läger: personliga hälsoskydd, så som de som har diskuterats mycket under pandemin och fokuserar mer på att minska smittspridning, och personliga säkerhetsskydd som fokuserar mer på våld och otrygghet.

Personliga Hälsoskydd

Plasthandskar

Många bakterier överförs genom kroppskontakt eller rester från beröring av till exempel föremål som någon annan sedan rör vid. Skyddshandskar kan därmed användas för att minska smittorisken. Plasthandskar används även vid kontakt med kroppsvätskor så som blod för att minska risken för infektering.

Det finns även handskar som är anpassade för farliga arbetsområden. Bland annat finns det speciella handskar för arbete med kyla, värme, mekaniska risker, samt kemikalier.

Munskydd

Munskydd, som även kallas andningsskydd eller ansiktsmask, har fått mycket uppmärksamhet under pandemitiden. Men faktum är att de användes såväl före som efter av människor som befinner sig i högsmittliga områden och arbetsplatser.

Oftast används munskydd som ett socialt ansvar, och fungerar genom att minska luftburen smittspridning. För att fungera mest effektivt behöver skyddet täcka näsa, mun och haka. Näsbryggor i metall kan förbättra passformen.

Munskydden kommer i flera olika former, så som kirurgiska, N95, tyg, eller FFP, med eller utan ventil, etc. Skydden hindrar smittning både från bäraren och från omgivning avsevärt. Däremot ersätter den inte rekommendationer att stanna hemma vid eventuell sjukdom.

Visir

Visir används av vissa som ett alternativ till andningsskyddet. Istället för att sitta åtsmitande runt de utvändiga andningsorganen så består visiret av ett plastskydd som täcker hela ansiktet i plexiglas eller liknande. De finns även i halvlångt format för att agera som alternativ för skyddsglasögon i andra situationer.

Visir bör dekontamineras eller desinfekteras mellan varje användning, och kan vara ett bra alternativ när man arbetar med hörselskadade som är beroende av att kunna läsa läppar. Visir används bland annat frekvent inom vård- och omsorgsarbeten för att undvika smittstänk mot ansiktet.

Personliga Säkerhetsskydd

Försvarsspray

Försvarsspray har man sannolikt oftast hört benämnas som pepparspray i flertalet filmer. Varianten pepparspray är dock olaglig i Sverige, men det finns en stor mängd legala alternativ.

En försvarsspray kommer ofta i en smidig och portabel form som kan bäras i fickan eller väskan. Den släpper ut en gas likt rök som är menad att avskräcka och paralysera angriparen för att kunna skapa tid att springa ifrån platsen. Man riktar den mot förövarens ansikte och ögon.

Sprayerna kommer i olika varianter, och kan innehålla funktioner så som sirenljud, GPS-larmning, eller färg. Färgsprayerna kan användas för att polisen lättare ska kunna identifiera förövaren. Det finns även sprayer som är anpassade för användning mot djur.

Överfallslarm

Portabla överfallslarm har en liknande funktion som försvarssprayen, men utan att använda sprayfunktionen. Istället utlöser överfallslarmet en högljudd signal som är menad att skrämma bort angriparen. För bästa effekt ska man stå kvar vid ljudkällan för att avskräcka förövaren.

Även överfallslarmet kommer i ett smidigt och litet format som passar i fickan, väskan, eller till och med på nyckelknippan. När säkerhetssprinten har avlägsnats kan larmet nå mellan 100-150 decibel, vilket liknar ljudet av ett billarm. Dessa är oftast inte kopplade till ett GPS-system.

Skyddsvästar

Skyddsspray och överfallslarm fungerar i lugnare områden, men skyddsvästen är bättre anpassad för yrken och områden där personligt våld är vanligt förekommande. Skyddsvästar, ibland även kallad skottsäker väst eller kevlarväst, kan skydda mot handeldsvapen, knivar, eller trubbiga attacker (handstrid).

En skyddsväst väger oftast runt 2 kg och kommer i olika varianter för att anpassas till våldsgrovheten och mobilitetskraven. Bra att komma ihåg är att skyddsvästar har ett bäst före-datum, vilket kan förlängas om man ser till att hålla västen undan solljus och tvätta västutdragen regelbundet, då dessa påverkar slitaget på fibrerna.

Viktigt är även att veta att skyddsvästar inte skyddar mot automatvapen så som AK47, samt att västen endast skyddar torsodelen viket lämnar många potentiellt livshotande sårbarheter. Om västen förbrukas, byt ut den för bästa möjliga skydd.