Rent och snyggt för säkerhets skull

Dammsugare på blå matta

Att det är viktigt på många sätt att hålla ordning, reda och rent är ingen nyhet. Städning är en faktiskt en arbetsmiljöfråga, utöver att god ordning motverkar till exempel fall- och snubbelrisk har hygien på alla möjliga plan blivit aktualiserat under rådande pandemi.

Den uppenbara risken som det innebär att ha saker ligga här och där både inom- och utomhus är något som många underskattar. Att det innebär en omedelbar olycksrisk i form av snubbelolyckor är det inte svårt att lista ut, men att det förlängningen innebär en ökad risk för skadlig inandningsluft, skadedjur, brandrisk och bilolyckor är inget som man kanske ser i första ögonblicket. 

Ordning och reda

Att ha ordning på saker påverkar säkerheten på mer än ett sätt. Att organisera sig så utrymning kan ske obehindrat är en viktig faktor för många. Att skapa system för saker, både i hemmet och på en arbetsplats eller offentlig miljö, motverkar snubbelrisk, minskar risken för alltför häftig spridning av en brand samt minimerar möjligheten för små och stora skadedjur att etablera sig. Dessutom underlättar det för att genomföra regelbunden städning på ett bra sätt. Man kommer åt alla ytor som ska rengöras – det blir både renare och går snabbare.

Rätt metod

För att få en effektiv städning är rätt metod viktigt. Man behöver utrustning som passar ändamålet och rengöringsmedel som är både skonsamt och effektivt. Att använda rengöringsmedel felaktigt är något vi alla gör utan att vara medvetna om det. Det finns många faktorer att ta hänsyn till.

Rengöringsmedlet ska:

  • vara effektivt för den smuts den ska bearbeta
  • rengöra utan att skada ytor
  • vara skonsamt mot den som städar och mot miljön
  • doseras och appliceras rätt
  • inte lämna spår efter sig som kan skapa obehaglig doft eller till exempel vara halt

Det bästa för en effektiv rengöring med rätt utrustning är att anlita en professionell städfirma som Creativ lokalvård. På så sätt slipper du köpa en mängd olika produkter för din städning och du vet att rengöringen blir korrekt utförd.

Rengöringsmedel

Ren luft och minimalt med bakterier

Med en effektiv och regelbunden rengöring får du flera positiva effekter. Bakterietillväxt på utsatta ytor minimeras, exempelvis på toaletter eller kök, du får bort skadligt damm och får ett bättre inomhusklimat vilket kan minska besvär med andning eller allergi. Även för personer utan några allergiska symtom är ren inomhusluft positivt ur många aspekter.

90% av livet är vi inomhus

Vi tillbringar ca 90% av våra liv inomhus. Därför är det inte svårt att förstå varför det är så viktigt att sköta om inomhusmiljön. Rätt städning och god ordning är grundläggande för de flesta, men om sanningen ska fram har vi oftast inte koll på vare sig metod eller intervall för de olika momenten. Många utnyttjar RUT-avdraget och lejer bort städningen. Det har mer fördelar än att bara slippa städa. Du kan lita på att resultatet blir bra och du kan också ägna din egen tid till något du hellre vill göra.

Fler artiklar

Dammsugare på blå matta
Säkerhet

Rent och snyggt för säkerhets skull

Att det är viktigt på många sätt att hålla ordning, reda och rent är ingen nyhet. Städning är en faktiskt en arbetsmiljöfråga, utöver att god