Skottlossning – så håller du dig säker

självförsvar

Vissheten om skottlossningar i vårt samhälle har ökat under de senaste åren. Det är en farlig och skrämmande situation som ingen vill hamna i. Skottlossningar kan hända var som helst, när som helst, och det är viktigt att förstå vad man ska göra om man hamnar i en sådan situation.

Tyvärr är skottlossningar något som har blivit allt vanligare på många platser runt om i världen. Det är en lika farlig som skrämmande situation, vilken kan leda till allvarliga skador eller dödsfall, och det är en situation som ingen vill hamna i. Det är också något som kan inträffa oväntat och utan förvarning av en eller flera gärningsmän, vilket gör att det är viktigt att vara förberedd på vad man ska göra ifall det händer.

Var, när och hur sker skottlossningar?

Skottlossningar kan uppstå av flera olika orsaker. Ibland kan de ske som en följd av en konflikt mellan två eller fler personer. Ibland kan det bero på en person som har en psykisk ohälsa eller som har påverkats av droger. Andra gånger kan det vara en kriminell handling, till exempel ett bankrån eller en gängkonflikt.

Skottlossningar kan hända var som helst, men vissa platser är mer benägna för dem än andra. Till exempel kan gärningsmän inrikta sig på offentliga platser som torg, gator, parker, shoppingcentrum, skolor eller arbetsplatser. De kan också hända på platser där det finns mycket kriminalitet, som i vissa stadsdelar eller områden med hög arbetslöshet.

De allra flesta skottlossningarna i Sverige sker idag i Stockholmsregionen. Enligt en studie från Brottsförebyggande rådet så uppges 8 av 10 dödsskjutningar ta plats inom kriminella miljöer så som gängvåld. Om man bor nära dessa högrisk-områden kan man investera i en skyddsväst för att känna sig så säker som möjligt på kvällarna.

De effekterna har en skottlossning

Skottlossningar kan ha en stor påverkan på de personer som upplever dem eller som bor i närheten av en sådan händelse. Det kan skapa känslor av rädsla och osäkerhet som hänger med under lång tid och som påverkar människors vardagsliv och deras uppfattning om säkerheten i deras omgivning. Dessutom kan skottlossningar ha en långsiktig påverkan på människors psykiska hälsa. Det är därför viktigt att söka hjälp om man känner sig traumatiserad eller upplever svårigheter att återgå till en normal vardag efter en sådan händelse.

Men skottlossningar påverkar inte bara enskilda individer utan hela samhällen. Det kan påverka samhällets trygghet och det kräver ett samhällsengagemang för att försöka förhindra dessa händelser. Att jobba för att minska våld och kriminalitet i samhället, till exempel genom förebyggande arbete och investeringar i sociala program, kan vara en viktig del av att minska risken för skottlossningar. Polisen tillsammans med myndigheter och kommuner jobbar löpande för att öka tryggheten i samhället och förebygga våld som skottlossningar.

Så håller du dig säker vid skottlossningar

Att hamna i närheten av en skottlossning är naturligtvis en situation som ingen önskar sig. Men vad ska man egentligen göra om man befinner sig i ett sådant läge? Här är några viktiga tips som kan hjälpa dig att hantera en skottlossning och öka chanserna att komma undan oskadd.

Hitta skydd

Det första du bör göra är att hitta skydd, bort från gärningspersonen. Det kan vara vad som helst från en vägg till ett träd till en bil. Sök efter något som kan skydda dig från skott och dölj dig bakom det. Om du är inomhus, stäng och lås dörren och sök efter skydd. Se till att du inte befinner dig i sikte från fönstren eller dörrarna.

Om du inte kan hitta något skyddande, eller om situationen blir för farlig att stanna kvar, förbered dig på att fly. Ha en plan för att ta dig ut ur området, och försök att undvika att hamna i skottlinjen.

Förbli tyst och undvik att göra rörelser

Om du har hittat ett säkert ställe att dölja dig på är det viktigt att förbli tyst och undvika att göra rörelser. Även om ditt civilkurage säger åt dig att ingripa och försöka hindra skottlossningen så är dessa situationer ofta kaotiska, och om du gör dig hörd eller synlig kan det leda till att du utsätter dig själv för fara.

Kontakta myndigheterna

När du är i säkerhet, ring nödnumret 112 eller kontakta polisen om du kan. Ge dem så mycket information som möjligt om vad som händer. Det kan hjälpa dem att hantera situationen mer effektivt. Om du får instruktioner från myndigheterna, följ dem strikt. De har troligtvis en plan för att hantera situationen och kan hjälpa dig att överleva.

Försök att hålla dig lugn

Det kan vara svårt att hålla sig lugn i en sådan skrämmande situation, men det är viktigt att försöka. Ju mer du kan tänka klart, desto bättre chanser har du att komma oskadd därifrån.

Fler artiklar

lock
okategoriserat

Hur kan man avgöra om en sida är säker?

Idag går det att göra de flesta ärenden över nätet, allt från att handla mat, betala räkningar till att läsa mailen. Därför är det viktigare