Hur du skyddar dig mot förnedringsrån

tonånringar efterlysta för förnedringsbrott

Vad innebär förnedringsrån?

Ett förnedringsrån är i första hand ett rån där huvudsyftet går ut på att komma över rånoffrets ägodelar, rånet kan pågå under en längre period och inkluderar även någon form av frihetsberövande. Förnedringsrånet begås i regel av flera gärningsmän i grupp där de även förnedrar sitt offer.

Förnedringen kan bestå av allt från att tvinga offret till att krypa, hoppa på ett ben till att en eller flera gärningsmän urinerar på offret. Detta sker oftast tillsammans med grov eller ringa misshandel. Fenomenet tros ha ökat de senaste två åren men vissa menar på att det i första hand handlar om att det synliggjorts mer med den tekniska utvecklingen, då gärningen ofta läggs upp på sociala medier.brottsling tvingar brottsoffer ta ut pengar

Ett flertal exempel har dykt upp på senare tid och det rör sig om ungdomsgäng som ger sig på sitt offer inledningsvis med hot och sedan frihetsberövar offret under hot för att sedan komma över främst kontanter. Det är vanligt att frihetsberövandet kan på under en längre period och gärningsmännen kan tvinga sitt offer att ta ut kontanter via bankomat eller så hotar de till sig pengar genom swish eller banköverföring.

När gärningsmännen kommit över kontanter eller föremål och rånet är fullbordat påbörjas förnedringsprocessen. Här handlar det om att förödmjuka sitt offer genom att slå, sparka, och urinera på honom eller henne. Det är också vanligt att man tvingar offret att kyssa gärningsmännens skor, krypa eller göra andra typiskt kränkande metoder och få offret att underkasta sig.

Experter inom kriminologi menar på att det rör sig om individer som står utanför samhället med en problematisk uppväxt, oftast har de misslyckats under sin skolgång och en otrygg tillvaro i hemmet. Vanligt är att dessa individer kommer från utsatta områden med hög arbetslöshet.

Gärningen i sig kan tolkas som en form av revansch på samhället för det utanförskap som de upplever i sitt vardagliga liv. Detta blir då ett sätt att återfå den kontroll eller makt de vanligtvis saknar. Detta kan till viss mån även ha att göra med en form av avundsjuka eller förakt mot de som gärningsmännen upplever har det bättre ställt. Gärningsmännen upplever att de besitter en makt över sitt offer, en makt de upplever vanligtvis tillhör offret.

Förnedringsrånen är en oroande utveckling och bör tas på största allvar, detta då det inte minst bidrar till ett mer polariserat samhälle.

Man bör även vara förberedd och veta hur man ska agera vid ett potentiellt förnedringsrån och stoppa det innan det går för långt.

Det finns vissa saker som man kan göra för att avbryta denna typ av rån, men självklart bör det göras en avvägning av varje specifik situationen med hänsyn för det aktuella offrets säkerhet.

Detta bör man ha i åtanke vid ett förnedringsrån

Det ligger i gärningsmannens intresse att offret samarbetar och i första hand kommer de att försöka förflytta sitt offer till en avskild plats och bort från en omgivning med mycket människor.
Ofta inleds dessa rån vid en plats med mycket människor. Det är då väsentligt att man inte lämnar denna platsen.

Risken för våld och överfall är betydligt lägre i ett område fullt av vittnen

Gärningsmännen vill att du samarbetar och gör som de säger på ett mycket diskret sätt utan att dra till dig uppmärksamhet. Därför är det raka motsatsen som du vill åstadkomma. På så sätt skapar man de värsta möjliga förutsättningarna för gärningsmännen att utföra gärningen.

Skaffa skydd

Köp ett överfallslarm och en försvarsspray och ha detta alltid till hands i fickan eller i en väska. På så sätt kan du fokusera uppmärksamheten till gärningsmännen. Gärningsmännen kommer då ha mycket svårare att utföra ett rån.

Genom dra ut sprinten aktiveras överfallslarmet som ger ifrån sig en stark ljudsignal, drar man till sig all uppmärksamhet. Därefter använder man försvarssprayen och siktar mot gärningsmännen, framförallt mot deras ögon. På så sätt skapas en stark ögonirritation som förblindar tillfälligt. Använd en spray som även innehåller ett färgämne, detta underlättar för polisen att identifiera och omhänderta gärningsmännen.

Försök hålla dig till offentliga platser, där det rör sig mycket människor. På så sätt ökar sannolikheten att någon kontaktar polisen. Det är också ett område som man som gärningsman gärna håller sig borta från i samband med ett rån.

I ett scenario där man befinner sig i ett område utan människor i närheten så är det viktigt att snabbt ta sig från platsen när sprayen är som mest effektiv och gärningsmannen befinner sig i ett tillfälligt chocktillstånd.

Viktigt är att man alltid bär med sig sin försvarsspray och sitt överfallslarm då man aldrig vet när dessa situationer kan uppstå. Produkterna är inte dyra och kostar tillsammans oftast under 500 kr beroende på vilken spray eller vilket överfallslarm man köper.

För övrigt kan det alltid vara en god ide att ha grundläggande kunskaper inom någon form av kampsport, då detta underlättar och ger en bättre förutsättningar att veta hur man ska agera och värja sig mot eventuella våldsgärningar.

Var vaksam och uppmärksam mot omgivningen, det kan göra att man vissa gånger kan undvika dessa typer av scenarion.

Fler artiklar

campa i sverige 2020
Semester

Bästa Campingtipsen 2020

Under rådande pandemi känner vi oss skyldiga att uppmana våra besökare att Stanna i Sverige detta året, för allas bästa. Dock behöver inte detta vara