När du blivit utsatt för olaga hot

Har du eller någon närstående blivit utsatt för hot?

Dessvärre är hot numera vanligt förekommande framförallt på nätet. I den här artikeln listar vi upp de vanligaste hoten och hjälper dig att bli bättre på att hantera ett hot.

Detta kan även vara bra att ta del av denna artikel även om du inte varit utsatt för någon typ av hot, då det alltid är bra att veta hur man ska hantera. För många offentliga personer som journalister, influencers och politiker har hot plötsligt blivit en del av deras vardag.

Detta då det blivit betydligt lättare att komma i kontakt med människor idag med hjälp av sociala medier. De allra flesta påverkas av att bli hotade och det har tagits fram en rad olika kampanjer mot näthat för att komma till rätta med problemet.

Hot är vanligt förekommande på sociala medier ofta i samband med politik och yttrande av olika åsikter. Dessvärre är det många som inte klarar av att bemöta sina meningsmotståndare genom civiliserad diskussion utan tar därför till hot om våld som ett resultat en kraftig frustration som de upplever.

I stort sett alla av de hot som uppkommer i situationer där det råder skilda åsikter är så kallade tomma hot. Det är oftast på grund av den plötsliga ilska och frustration den som står bakom hotet känner för stunden. Därför bör man ta alla dessa hot med en nya salt.

Detta betyder inte att det är ok att hota någon på nätet, bara för man inte genomför det hot man utfärdat, tvärt om! Alla hot som bryter mot svensk lag skall polisanmälas. Det är möjligt att polisanmälan inte leder till en fällande dom men det är fortfarande viktigt att anmäla. På så sätt kan man föra statistik och bedriva forskning kring det som nu blivit ett omfattande samhällsproblem.

För att förstå huruvida ett hot bör tas på allvar, finns det en del faktorer man bör ta hänsyn till i sin bedömning.

Olika sorters hot

1. Hot på sociala medier

Är det i samband med ett politiskt inlägg eller någon annan form av inlägg på sociala medier där det råder skilda åsikter. Dessa hot är inte speciellt trovärdiga. Detta av en rad olika anledningar.

Den som utfärdar hotet har ofta synliga kontaktuppgifter, samtidigt som hela hotet finns dokumenterat, detta skulle vara väldigt tacksamt i en brottsutredning om någon faktiskt skulle agera på deras hot.

De flesta vet om detta och skulle därför dra sig för att med fysiskt våld skada någon som man hotat via nätet. Det är möjligt att vissa känner en så pass stor ilska att de känner sig kapabla att agera på sitt hot men detta är oftast enbart i stundens hetta. En timme senare har samma person inte alls samma frustration och ilska kvar inom sig och är därmed inte heller kapabel till att agera på känslor som inte längre upplevs.

2. Hot från någon påverkad av alkohol eller andra droger

En berusad person har inte lika långt ifrån handling som en nykter person. Därför är hotbilden från någon som under berusat tillstånd utfärdat ett hot något man bör ta på allvar under en viss tidsbegränsning.

Är det en okänd person som dyker upp på en krogmiljö, så kan det vara bra att lämna platsen. Så fort du är utom synhåll är du också inte i någon riskzon.

Tänk dock på att avlägsna dig en bra bit från platsen så att den person som utfärdat hotet inte stöter på dig igen.

Om det är någon som du känner eller är bekant med. Undvik då personen under den tid personen är berusad, personen kommer med största sannolik ha en mycket sundare och verklighetsbaserad uppfattning när denne är nykter. Ta en ny kontakt med denna person dagen efter i nyktert tillstånd för att reda ut situationen, så länge situationen inte är alltför allvarlig, då du bör vända dig till polis.

3. Hot från någon i samband med din yrkesutövning

Vissa arbeten är betydligt mer utsatta än andra. Ordningsvakter och poliser är en yrkeskategori som är tungt belastad när det kommer till hot och våld. Här bör man alltid vara förberedd då man oftast handskas med människor påverkade av alkohol eller kriminella. Dessa människor har ett relativt högt våldskapital och bör därmed inte underskattas.

4. Om du är vittne till ett brott och blir utsatt för hot

Om du avser vittna till fördel från en målsägare som blivit utsatt för ett våldsbrott och i samband med detta blir utsatt för hot. Då är detta ett hot som bör tas på största allvar. Detta eftersom personen som utfärdar hotet redan bevisat att denne är ett högt våldskapital eftersom denne redan begått ett våldsbrott. Hotet i sig är speciellt hänsynslöst då detta är ett ytterligare brott då den juridiska termen för detta är övergrepp i rättssak, då avsikten är att tysta ett vittne.

Kontakta polis omgående och berätta detta. De kan också på ett bra sätt avgöra hur stor hotbilden är och hur stort våldskapital som gärningsmannen besitter.

5. Hot i samband med passion

Hot utfärdade till följd av svartsjukedraman e.t.c. är också av den allvarligare graden då mycket våld förekommer inom denna kategori. Därför bör du vara extra vaksam om du blir hotad under dessa förutsättningar.  Kontakta genast polis och upprätta en polisanmälan.

Säkerhetsåtgärder du kan vidta

Med undantag från de två sistnämnda situationerna är en överväldigande majoritet av alla hota, tomma hot utan någon efterföljande konsekvens. Med det sagt så är det alltid bra att vara förberedd om man skulle vara ett undantag från statistiken.  Det finns mycket som kan göras för att skapa en tryggare vardag.

Skaffa ett centralanslutet larm

Detta är ett bra sätt att säkra upp hemmet även när du är hemma. På så sätt säkerställer du att huset är under uppsikt och att du får kännedom om någon obehörig skulle närma sig ditt hem.

Lär dig grunderna inom någon form av kampsport

kampsport självförsvar

Det finns många olika kampsporter som ger dig bättre förutsättningar att försvara dig. Det kommer ge dig ett bättre självförtroende i en skarp situation och ett övertag i en situation där du kommer i nära kontakt med en förövare.

Köp ett överfallslarm och en försvarsspray

försvarsspray och överfallslarm

Detta är två lagliga verktyg som du kan försvara dig med framförallt i en utomhusmiljö. De är båda väldigt små och enkla att bära med sig. För både spray och överfallslarm hamnar du på en kostnad på under 400 kr, vilket är en god investering för din säkerhet. Försvarssprayen är ett lagligt alternativ till den annars olagliga pepparsprayen som används i självförsvarssyfte i många länder.

Var vaksam och känn till din omgivning

Håll koll på din omgivning och se till att du har uppsikt långt framför dig och bakom dig. Detta hjälper dig att förebygga direkt farliga situationer som annars kan uppstå.

Låt någon veta vart du är

Meddela alltid någon vart du är och vart ska, då blir det alltid lättare att hitta dig om något olyckligt skulle inträffa.

Denna checklista kan vara oavsett om du är utsatt för hot eller inte då alla våldsbrott självklart inte sker till följd av ett hot. Det är alltid en god investering att prioritera säkerhet framför annat.

Fler artiklar

campa i sverige 2020
Semester

Bästa Campingtipsen 2020

Under rådande pandemi känner vi oss skyldiga att uppmana våra besökare att Stanna i Sverige detta året, för allas bästa. Dock behöver inte detta vara