Skyddstillsyn

Handklovad man

Skyddstillsyn är en form av frivårdspåföljd i det svenska rättssystemet som syftar till att övervaka och stödja en person under en bestämd tid efter en fällande dom. Denna artikel ger en översikt över skyddstillsyn, dess funktioner och hur det samspelar med andra straffrättsliga åtgärder i Sverige.

Vad är skyddstillsyn och dess syfte?

Skyddstillsyn fungerar som en alternativ påföljd till fängelse för vissa brottslingar. Detta innebär att den dömde kan undvika fängelse och i stället övervakas och stödjas av Kriminalvården under en bestämd tid, vanligtvis mellan ett och tre år – samtidigt som personen fortsatt bor hemma.

Syftet med skyddstillsyn är att:

  • Hjälpa den dömde att återanpassa sig till samhället.
  • Minska risken för återfall i brott.
  • Erbjuda en mer human behandling av lagöverträdare.

Villkor och övervakning

När en person döms till skyddstillsyn ställs vissa villkor som den dömde måste följa. Dessa kan variera beroende på brottets art och den dömdes individuella behov. Vanliga villkor inkluderar att rapportera till frivården, genomgå behandlingsprogram, inte använda alkohol eller droger och följa andra restriktioner som anges av övervakaren. Övervakningen sker av Kriminalvården som ansvarar för att se till att den dömde följer villkoren och får det stöd den behöver.

I det fall den dömde inte rättar sig efter de villkor som ställs, kan individen tilldelas en varning. Vid misskötsamhet som anses allvarlig kan skyddstillsynen upphävas, och det är då upp till domstolen att återuppta ärendet för att döma med ett nytt straff.

Kombinationer med andra påföljder

Skyddstillsyn kan kombineras med andra straffrättsliga påföljder som fängelse, dagsböter och samhällstjänst. Om en person döms till både fängelse och skyddstillsyn, kan skyddstillsynen börja efter det att fängelsestraffet är avtjänat. Dagsböter kan användas som en ekonomisk sanktion i kombination med skyddstillsyn, medan samhällstjänst kan fungera som en arbetsrelaterad påföljd som kompletterar skyddstillsynen där den dömde utför oavlönat arbete för en kommunal eller ideell organisation under en viss tid.

Den dömde har rätt att komma med önskemål kring arbetsplats, men det är upp till frivården att besluta vilken som är mest lämplig. Arbetet förläggs sedan på fritiden och kan vara mellan 40 och 240 timmar totalt, men max 8 timmar per arbetspass. Vilken den totala tiden för samhällstjänsten blir beror på vad som fastställts i domen.

Andra straff kombineras med skyddstillsyn:

  • Särskild föreskrift om boende
  • Särskild föreskrift om vistelseort, eller platser/områden där den dömde inte får vistas
  • Särskild föreskrift om vård och behandling
  • Kontraktsvård
  • Elektronisk övervakning

Grövre brott ger fängelsestraff

Skyddstillsyn är endast tillämplig på vissa typer av brott och för personer som anses ha låg risk för återfall i brott. Vid brott där skyddstillsyn eller andra straff inte bedöms vara tillräckliga, anses fängelse vara det mest lämpliga. För de allra grövsta brotten döms oftast individerna till att avtjäna ett straff på några av Sveriges högsäkerhetsanstalter som hanterar intagna med mer allvarliga brottsbalkar.

Ett exempel på detta är Kumlaanstalten som är landets största fängelse med plats för över 500 intagna. Anstalten har säkerhetsklass 1, vilket innebär att det inhyser de alla farligaste brottslingar, eller de som av någon anledning kräver högre skydd. Det är även hit samtliga män som dömts till fyra, eller fler, års fängelse anländer för en riskbedömning. Baserat på samtal med psykolog avgörs vilken risk den dömde utgör, samt vilken säkerhetsklass den ska inräknas i.

Fler artiklar

Säkerhet

Är det säkert att spela på casinon utan BankID?

Onlinecasinon fortsätter att växa i popularitet, med en mängd olika verifieringsmetoder, som syftar till att säkerställa spelarnas säkerhet och integritet. Det är viktigt att notera