Viktigt att tänka på miljö och hälsa vid bygglovsansökan

Anställ ett proffs som hjälper dig med ditt bygglov.

Att det är mycket att tänka på när man ansöker om bygglov kan nog alla som gått igenom processen skriva under på. Det är mycket som ska tas i beaktande i bygglovsprocessen som man inte tänker på om man inte är erfaren byggare. Just hälsa och säkerhet är verkligen en aspekt som man lätt förbiser när man planerar sitt bygge.

När man pratar om hälsa och säkerhet i bygglovssammanhang menar man allt ifrån var geografiskt byggnaden befinner sig. Allt från markförhållanden och buller till placering av rum och trappor tas i beaktande när bygglovsansökningen behandlas. Beroende på om man ansöker i detaljplaneratområde eller inte påverkar också hur och vad man kan bygga.

Markförhållanden och bygglovsansökan

Var man ställer huset är en av grundstenarna i bygget och bygglov. Många drömmer om en dramatisk utsikt över en dal eller ett vattendrag, men det är också förenat med risker. När platsen man vill bygga på är dramatisk finns det en risk för erosion och jordskred. Att bedöma risken för jordskred är omöjligt utan att ha koll på vad som finns under marken då det är förhållandena mellan lagren som påverkar riskerna.

Med ett korrekt bygglov blir husdrömmen verklighet

Radon finns naturligt i marken

Radon är en ädelgas som är radioaktiv och som finns naturligt i marken och i vatten, på vissa ställen i högre koncentration än på andra. Att tillfälligt vistas på dessa platser är inte farligt men att bygga hus på en plats med naturligt höga radonhalter kan innebära stora hälsorisker. Om området där man vill ställa sitt hus är känt för radon kan byggnadsnämnden kräva att prover tas på platsen.

Mellan 1929 och 1975 tillverkades viss betong av ett material som avger radon, bor man i eller funderar på att flytta till ett hus byggt under den perioden är det en god idé att göra en radonmätning.

Det ska gå att leva på bottenvåningen

En annan miss som många gör när de ritar ett nytt hus eller om de vill bygga ut eller om sitt hus är att de inte tar tillgängligheten i beaktande. Det kan kännas avlägset, men när man ritar ett hus ska det finnas WC, dusch, kök och sovrum på samma våning. Detta är för att om man blir rörelsehindrad eller om en som är rörelsehindrad köper huset i framtiden ska kunna leva fritt i sitt egna hem.

Andra påverkas av ditt bygge

Andra som bor i området påverkas av ditt bygge, hur huset ser ut och utformas, trafik till och från huset. Vatten och avlopp tas också i beaktande när ett bygglov behandlas liksom  risk för brandspridning och påverkan av trafik.

Hur den lokala trafiken påverkas och hur mycket belastning de lokala vägarna tål är en sådan fråga som sällan ett enfamiljshus påverkas av men som ett nytt område måste ta hänsyn till och ta med i beräkningarna.

Vatten och avlopp ska räcka till alla

Räcker vattnet och är avloppet i området beräknat att klara fler hushåll? I områden som växer snabbt kan det hända att reningsverk för vatten och avlopp inte orkar med på ett tillfredställande sätt.

Brandförsvaret är viktigt

När ett område ritas är just spridning och bekämpning av brand en viktig aspekt, att en brand inte lätt sprider sig från byggnad till byggnad och att brandförsvaret lätt kan ta sig fram för att minimera skadorna på ett effektivt sätt är något som står högt upp på säkerhetslistan.

Fler artiklar

Dammsugare på blå matta
Säkerhet

Rent och snyggt för säkerhets skull

Att det är viktigt på många sätt att hålla ordning, reda och rent är ingen nyhet. Städning är en faktiskt en arbetsmiljöfråga, utöver att god