Bygga skyddsrum: Krav, lagar och regler

Concrete bomb shelter

Att bygga ett skyddsrum kan vara en viktig investering för att skydda dig själv och dina närstående, samt civilbefolkningen i händelse av en kris eller katastrof. Skyddsrum är utformade för att erbjuda skydd mot olika hot, såsom krig, naturkatastrofer eller terrorattacker. Det är dock viktigt att förstå att byggandet av skyddsrum är förenat med lagar, regler och krav som måste följas.

I den här artikeln kommer vi att titta närmare på huruvida man faktiskt kan bygga ett skyddsrum själv, vilka lagar och regler som gäller, samt vilka krav som måste uppfyllas. Vi kommer även att ta upp några vanliga frågor och svar om skyddsrum.

Kan man bygga skyddsrum själv?

Det är möjligt att bygga ett skyddsrum själv, men det kräver både teknisk kunskap och förståelse för de lagar och regler som gäller. Innan du påbörjar byggandet av ditt skyddsrum är det viktigt att göra en noggrann planering och undersökning av de krav och förutsättningar som gäller. Om du inte har den tekniska kompetensen eller erfarenheten kan det vara en god idé att anlita en expert eller konsult för att säkerställa att alla krav uppfylls och att skyddsrummet är så säkert som möjligt. Det kan också vara bra att involvera grannar eller nära vänner i projektet, då detta kan bidra till att sprida kostnader och resurser.

Lagar och regler för skyddsrum

I Sverige är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ansvarar för regler och krav gällande skyddsrum. Ett skyddsrum som ska byggas till i en nybyggnation kräver ett bygglov, och det är därför viktigt att ta kontakt med ansvarig myndighet eller kommun för att få information om vilka regler som gäller på den lokala nivån. Det är viktigt att följa dessa regler, och att inte påbörja byggandet av ett skyddsrum utan att ha erhållit nödvändiga tillstånd.

Krav för skyddsrum

Skyddsrum måste uppfylla vissa grundläggande krav för att erbjuda tillräckligt skydd. Bland annat gäller följande krav:

  • Skyddsrummet ska vara robust nog att motstå yttre påverkan, som bland annat verkningarna av stridsmedel som används i krig. Detta kan innefatta explosioner och tryckvågor.
  • För att skyddsrummet ska klara av dessa påfrestningar ska väggar och tak vara minst 350 millimeter tjocka. För skyddsrum som är belägna i källare eller suterräng kan det dock räcka med 250 millimeter. Även bottenplattan ska vara tillräckligt tjock, och ska vara minst 200 millimeter.
  • Det måste även finnas en bra genomforsling av luft genom rummet, men med intag och uttag som kan stängas i händelse av en gasattack. Aggregaten ska kunna drivas såväl elektriskt som manuellt, och in-luften ska kunna filtreras från farliga ämnen, såsom kemiska och biologiska stridsmedel.
  • Skyddsrummet ska även ha tillgång till tappvatten och avlopp för att tillgodose vatten-, toalett- och hygienbehov. Därtill ska vatten förvaras i stapelbara förvaringskärl.
  • Det ska även finnas möjlighet att dra in signalledning för radio och telefon in till skyddsrummet.

För en mer utförlig lista med de regler som krävs för ett skyddsrum, rekommenderas det att läsa MSB:s handbok för skyddsrum.

Vem bär ansvaret?

Trots att det är MSB som ansvarar för de regler och krav som ställs för skyddsrummen vi har i Sverige idag, är det fastighetsägaren som ska se till att skyddsrummet fungerar som det ska och har all nödvändig utrustning. Fastighetsägaren ska även se till att rätt skyltning finns på fasaden, samt vid vägen bredvid ingången. Detta gäller oavsett om fastighetsägaren är privat, kommunal eller om du bor i en bostadsrättsförening

När det kommer till kontroller och ansvaret för bevarande av befintliga skyddsrum, åligger detta MSB. Det är dock fastighetsägaren som måste åtgärda eventuella fel eller brister som uppmärksammats av MSB.

Fler artiklar

lock
okategoriserat

Hur kan man avgöra om en sida är säker?

Idag går det att göra de flesta ärenden över nätet, allt från att handla mat, betala räkningar till att läsa mailen. Därför är det viktigare