Bygga skyddsrum: Krav, lagar och regler

Concrete bomb shelter

Att bygga ett skyddsrum kan vara en viktig investering för att skydda dig själv och dina närstående, samt civilbefolkningen i händelse av en kris eller katastrof. Skyddsrum är utformade för att erbjuda skydd mot olika hot, såsom krig, naturkatastrofer eller terrorattacker. Det är dock viktigt att förstå att byggandet av skyddsrum är förenat med lagar, […]

Vad är civilkurage – och varför det behövs i samhället

Courage

Civilkurage är ett viktigt samhällskoncept som uppmuntrar till att våga agera mot orättvisor, förtryck och bristande rättigheter. En slags mental styrka som hjälper människor att komma ifrån eller förhindra en dålig situation utan att skada någon. Det kan därmed hjälpa till att göra skillnad i samhället, genom att personer tar itu med problem och svårigheter, […]

Så hittar du den bästa VPN-tjänsten

Det finns omkring 50 VPN-tjänster som presterar bra. Men vilken ska du satsa på egentligen, och vilka faktorer ska du tänka på för att kunna hitta den bästa VPN-tjänsten? Dessa frågor och fler svarar vi på i den här artikeln. Transparens: Inspiration till denna artikel har hämtats från Teknikguidens ”bästa VPN”-test. 5 sätt att hitta […]

Lär dig mer om brandväggar

Brandväggar är den barriär som står mellan din enhet och anslutningen till internet eller annat externt nätverk. En brandvägg har till uppgift att filtrera inkommande hot och stoppa dem, samtidigt som ”bra” trafik tillåts passera till datorn. Olika typer av brandväggar Det finns flera olika typer av brandväggar – här berättar vi om ett par […]