Vad menas med cybersäkerhet?  

Cybersäkerhet

Med den ständigt utvecklande digitaliseringen har vårt samhälle blivit alltmer sårbart då det blir enklare för angripare att få tag i känslig information den digitala vägen. Idag har de allra flesta en mobil nära, där vi är ständigt uppkopplade och all vår personliga data finns. Att vara uppkopplad på nätet har blivit vår nya vardag och nya sätt att kommunicera på. När pandemin kom ökade användningen av sociala medier markant och fortsätter öka varje år, vilket skapar nya data och vi blir mer tillgängliga för cyberattacker.  

Digitaliseringen kräver IT säkerhet  

Att fel person får tag i fel information kan ta skada på samhället och bidrar till ökad brottslighet. För att skydda all information behöver man inrätta ett cybersäkert system. Okunskap är dock fortfarande ett problem kring detta, så det är framför allt viktigt för både företag och myndigheter, men också för dig som privatperson att veta vad cybersäkerhet är och hur du har användning för det.  

Andra ord för cybersäkerhet är digital säkerhet, IT säkerhet och informationssäkerhet, och är namn på metoder som används för att skydda digital information, enheter och nätverk. Informationen som man vill skydda kan exempelvis vara personlig information, filer, konton eller till och med pengar.  

Att skydda sin information på ett säkert sätt innebär inte bara en enskild åtgärd som att ladda ner ett säkerhetsprogram, utan det är en process som kräver flera starka åtgärder. Saknas ett tillräckligt skydd, ökar risken för att drabbas av så kallade cyberattacker. 

Vad är cyberattacker?  

Cyberattacker är angrepp som kriminella gör för att få tag i lösenord, e-postadresser som kan ge dem tillgång till känslig digital information, vilket kan underminera kritiska funktioner hos företag. Har man inte ett cybersäkert system eller att angriparna lyckas bryta sig igenom ändå, kan en attack få effekter såsom negativa konsekvenser för samhällsviktiga system, samt kostnader som kan vara summor upp till miljarder. Globalt räknas det ske en cyberattack var 39 sekund, i genomsnitt 2 244 attacker per dag.  

Säkerhetspolisen och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) jobbar konsekvent för att förhindra cyberattacker i Sverige. MSB har även öppnat ett nationellt center för cybersäkerhet med syfte att hjälpa myndigheter att behandla sina uppgifter på ett cybersäkert sätt, samt förebygga och hantera cyberangrepp som kan skada Sveriges säkerhet.  

Cybersäkerhet utbildning  

Det finns många utbildningar att gå om man vill lära sig mer om eller arbeta med cybersäkerhet. Det finns allt från mindre kurser till mer omfattande kandidatutbildningar, beroende på hur fördjupat man vill gå. Att lära sig hur cybersäkerhet fungerar och hur man tar vara på det är bra för att veta hur man skyddar sig så bra som möjligt.  

Som verksamhet kan det även vara en god idé, om man har möjligheten och behovet, att anställa en medarbetare som är utbildad och kan arbeta med att stärka och vidhålla verksamhetens cybersäkerhet. Det är en bra tillgång för alla verksamheter vars information inte får hamna i fel händer.  

Cybersäkerhet aktier  

Med digitaliseringen och de ökade hoten om intrång har man alltså insett hur viktigt det är med cybersäkerhet och efterfrågan på olika säkerhetslösningar har ökat. Detta har blivit startskottet för en helt ny marknad, som har blivit alltmer populärt att investera i.  

Idag beräknas den globala cybersäkerhetsmarknaden att vara värd ungefär 160 miljarder dollar, och förväntas bara att växa. Detta med tanke på hur viktig IT säkerhet är för företag så är det den sista delen som man skär ner på i kristider. Med andra ord anses det vara en säkrare marknad att investera i, trots svåra ekonomiska tider. Men helt riskfritt är det inte då alla investeringar alltid innebär risk för ekonomisk förlust.  

Det kan vara en svår bransch att investera i då det rör olika nivåer och frågor om säkerhet, såsom säkra inloggningar, brandväggar, nätverkssäkerhet och databassäkerhet. Detta kräver många aktörer som har bäst koll på varje område, vilket gör att många investerar i en fondförvaltare på cybersäkerhetsmarknaden som har bättre koll på vilka företag som är värda att investera i.  

Sammanfattning  

I takt med att tekniken underlättar för angripare att begå cyberattacker blir det ännu mer angeläget att utveckla cybersäkerheten för att skydda sig mot angreppen. Att investera i marknaden för cybersäkerhet hjälper företagen att enklare och snabbare utveckla lösningar som kan förhindra och hantera eventuella cyberattacker.  

Dagligen sker det tusentals attacker, både mot företag och myndigheter, men också mot privatpersoner i form av exempelvis virus och bedrägerier för att få tillgång till exempelvis BankID. Att utföra våra dagliga begär med att få kontakt med omvärlden via medier bör kunna göras utan rädsla för att bli rånad på vår personliga data. Därav krävs starkare insatser för att skydda oss från attackerna, och hålla vår information och integritet intakt.  

Fler artiklar

Säkerhet

Är det säkert att spela på casinon utan BankID?

Onlinecasinon fortsätter att växa i popularitet, med en mängd olika verifieringsmetoder, som syftar till att säkerställa spelarnas säkerhet och integritet. Det är viktigt att notera